Här är uppgiften för dig som ska skriva omprov i momentet Upplysningen.

Följ anvisningarna i dokumentet noga.

Upplysningen

Skriv dina svar angående Rousseaus Émile under just det ämnet. Gör inga andra inlägg där. Svara på dina studiekamraters inlägg.
Behöver ni fråga om något kan ni göra som Anton, dvs lägga upp ett nytt ämne, eller maila mig. Det finns också ett allmänt diskussionforum på förstasidan - Home.

Sammanfattning Upplysningen

I slutet av 1600-talet gjorde engelsmannen Newton sina stora naturvetenskapliga upptäckter, som ökade människornas tro på vetenskapens möjligheter att förklara naturföreteelser, vilka förut tett sig som underverk. Samtidigt hade religionens grepp om många människor slappnat, och en mera kritisk anda hade börjat sprida sig. Detta är förutsättningarna för upplysningen, som uppstod i England och hade sin glanstid under 1700-talet. Upplysningsfilosoferna ville, att uppfostran och samhällsskick skulle bygga på vad erfarenheten visat vara lämpligt, inte på några förutfattade meningar av religiös eller annan art. Genom fransmannen Voltaire spreds upplysningens idéer över hela Europa. Till upplysningen kan man också räkna hans landsman Rousseau. Han var mera radikal än Voltaire, och hans läror åberopades t.ex. av franska revolutionens ledare. Upplysningens litteratur är i allmänhet litet kyligt förståndig, men Rousseau var fylld av starka känslor, och i flera verk hyllar han känslorna, inte minst kärleken, som livets starkaste krafter. I Sverige kämpade Kellgren för upplysningens läror, och i många av Anna Maria Lenngrens dikter möter upplysningens förkunnelse om alla människors jämlikhet. I konstens historia är 1700-talet bland annat rokokons tid. På teatrarna gavs operor och sånglustspel, och i sällskapslivet sjöngs uppsluppna visor. En av tidernas främsta visdiktare är Bellman.
Chemical_Heritage_Foundation.jpg
Chemical_Heritage_Foundation.jpg

Fotograf: Chemical Heritage Foundation
Flickr.com med Creative Common license

FÖR ALLA
1. Sammanfatta vad du vet om Upplysningen.
2. Vad ville man uppnå med Franska Revolutionen? (Vad var syftet?)
3. Vem var Voltaire, och vad ansåg han?
4.
Hur ställer sig Rousseau i valet mellan boklig lärdom och empiriska försök?
5. Var sätter Rousseau gränsen då det gäller fri uppfostran?
6. Vilka två områden i samhället var Voltaire emot?

Endast för grupp 1:
Frågorna kommer att handla om boken Candide. Det kan vara frågor om karaktärerna eller om handlingen. Ni får två frågor om boken.
Endast för grupp 2:
Ni får 6 stycken av de frågor ni har fått tillhörande de olika texterna.